Πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος παίζουν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (username & password). Σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνολογική στάθμη, ένας κωδικός πρόσβασης συνίσταται να αποτελείται από:

  1. Τουλάχιστον 8 ψηφία.
  2. Τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχή.
  3. Τουλάχιστον 1 αριθμό.
  4. Τουλάχιστον 1 ειδικό χαρακτήρα (π.χ. ! @ # % & : [ > /).
  5. Να μην αποτελείται από λέξεις που υπάρχουν στο αγγλικό λεξικό.