Μηνύματα εκφοβισμού με mails πορνογραφικής απάτης καταφθάνουν μαζικά τις τελευταίες ημέρες, ότι έχουν στην κατοχή τους αποδείξεις, ότι παρακολουθήσατε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου και σας απειλούν ότι θα τα αποκαλύψουν αν (κλασσικά) δεν… τους πληρώσετε. Πιθανό να λάβετε μηνύματα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Ι’m aware, [xxxxxx] is your password. You may not know me, and you are most likely wondering why you’re getting this mail, right?

Overview:

I installed a malware on the adult videos (sex sites) site, and there’s more, you visited this site to have fun (you know what I mean). Once you were there on the website, my malware took control of your browser.

It started operating as a keylogger and remote desktop protocol which gave me access to your webcam. Immediately after that my software collected your complete contacts from your Messenger, FB, and email. I created a double-screen video. First part shows the video you were watching (you have a good taste lol…), and the second part displays the recording of your webcam.

Precisely what should you do?

Well, I believe, $1900 is a fair price for your little secret. You will make the payment through Bitcoin (if you don’t know this, search “how to buy bitcoin” in Google).

Στην πραγματικότητα, το βίντεο δεν υπάρχει και o στόχος τους είναι να σας απειλήσουν κι αν τα καταφέρουν, να τους πληρώσετε.

Αγνοήστε τους και προστατευτείτε επαρκώς για να μην σας ξαναενοχλήσουν. Ρωτήστε μας  info@innosec.gr.