Από την εμπειρία μας έχει προκύψει ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν το εταιρικό e-mail και για προσωπική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να πέσουν θύμα μίας επίθεσης phishing, η οποία ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισμό.

Επιπρόσθετα, λόγω της προσωπικής χρήσης, το εταιρικό e-mail ενδέχεται να βρεθεί σε διάφορες spam lists και κατά συνέπεια να προκαλέσει περιττό φόρτο στους mail servers του οργανισμού. Αυτό πιθανώς να έχει αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς μπορεί οι χρήστες να μην μπορούν να λάβουν e-mails ή να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση τόσο κατά την αποστολή όσο και κατά την λήψη τους.

Το εταιρικό e-mail θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για θέματα που αφορούν την εργασία μας. Η ευαισθητοποίηση μέσω της εκπαίδευσης, για την ορθή χρήση του εταιρικού e-mail, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τόσο στην πρόληψη όσον και στην αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.