Συμβουλές

Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν αποθηκευτικά μέσα USB (π.χ. memory sticks, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους) για την κάλυψη των εργασιακών τους αναγκών, ωστόσο η χρήση τους στο εταιρικό περιβάλλον ενέχει πολλούς κινδύνους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να είναι η υποκλοπή εταιρικών αρχείων από τυχόν κακόβουλους χρήστες, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη χρήση τους μέσω αντίστοιχου αποτρεπτικού μηχανισμού. Η […]

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος παίζουν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης (username & password). Σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνολογική στάθμη, ένας κωδικός πρόσβασης συνίσταται να αποτελείται από: Τουλάχιστον 8 ψηφία. Τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχή. Τουλάχιστον 1 αριθμό. Τουλάχιστον 1 ειδικό χαρακτήρα (π.χ. ! @ […]

Από την εμπειρία μας έχει προκύψει ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν το εταιρικό e-mail και για προσωπική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να πέσουν θύμα μίας επίθεσης phishing, η οποία ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισμό. Επιπρόσθετα, λόγω της προσωπικής χρήσης, το εταιρικό e-mail ενδέχεται να βρεθεί σε διάφορες spam […]

Με αφορμή την αποκάλυψη ότι 309 εκατομμύρια αριθμοί τηλεφώνου χρηστών του Facebook πουλήθηκαν για 540 δολάρια (περίπου 0.0002 cents το ένα) στο dark net στις αρχές του έτους, γίνεται πιο επιτακτικό να μην εκθέτετε τον εαυτό σας στα κοινωνικά δίκτυα. Όσο λιγότερες προσωπικές πληροφορίες (ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας κλπ) παρέχετε, τόσο δυσκολεύετε το […]

According to the World Economic Forum’s Global Risks Report 2020, the Cybercrime as-a-service is a growing business model, as the increasing sophistication of tools on the Darknet makes malicious services more affordable and easily accessible for anyone. In 2021, cybercrime damages might reach US$6 trillion — what would be equivalent to the GDP of the world’s […]

Μηνύματα εκφοβισμού με mails πορνογραφικής απάτης καταφθάνουν μαζικά τις τελευταίες ημέρες, ότι έχουν στην κατοχή τους αποδείξεις, ότι παρακολουθήσατε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου και σας απειλούν ότι θα τα αποκαλύψουν αν (κλασσικά) δεν… τους πληρώσετε. Πιθανό να λάβετε μηνύματα με το ακόλουθο περιεχόμενο: Ι’m aware, [xxxxxx] is your password. You may not know me, and you […]