Εκπαίδευση

H InnoSec παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, σε φορείς και επιχειρήσεις, στις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών.
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
  • Ασφάλεια web συστημάτων.
  • Ασφάλεια web υπηρεσιών.
  • Κίνδυνοι κοινωνικών δικτύων και e-mail.
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.
  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας.