Ασφάλεια web υπηρεσιών

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πρωτόκολλα και τους μηχανισμούς των web services και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη ασφαλών τέτοιων υπηρεσιών με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών.
 • Διάρκεια: 10 ώρες.
 • Απευθύνεται σε  στελέχη πληροφορικής που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν διαδικτυακές εφαρμογές που στηρίζονται σε web services.
 • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Οφέλη: Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες που στηρίζονται σε web services.
 • XML security
  • Βασικά χαρακτηριστικά και παραδείγματα εφαρμογής σε
   • XML encryption
   • XML signatures
 • To πλαίσιο Web Services security
  • Πρότυπα και πρωτόκολλα του πλαισίου
   • WS Security
   • XKMS
   • SAML (Security Assertion Markup Language)
   • XML Access Control Markup Language (XACML)
   • eXtensible Rights Markup Language (XrML)
   • P3P Platform for Privacy Preferences
 • Ανάπτυξη ασφαλών web υπηρεσιών
  • Eργαστηριακή εκπαίδευση στην ανάπτυξη ασφαλών web υπηρεσιών με τη χρήση μηχανισμών ασφάλειας web υπηρεσιών και πρωτοκόλλων.