Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν το μεθοδολογικό πλαίσιο προσδιορισμού των ευπαθειών και απαιτήσεων ασφάλειας των διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και να μαθαίνουν την αιχμή των μηχανισμών και των τεχνολογιών προστασίας.
 • Διάρκεια: 10 ώρες.
 • Απευθύνεται σε  στελέχη οργανισμών που διοικούν, αναπτύσσουν και εποπτεύουν δραστηριότητες στο διαδίκτυο.
 • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Οφέλη: Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα προβλήματα ασφάλειας σε διαδικτυακές υπηρεσίες καθώς και να διοικούν και να σχεδιάζουν έμπιστες υπηρεσίες και συστήματα.
 • Εννοιολογική θεμελίωση
  • Βασικές έννοιες στην ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Στοιχεία κρυπτογραφίας και αυθεντικοποίηση οντοτήτων:
  • Βασικές έννοιες κρυπτογραφίας.
  • Πρωτόκολλα και τεχνολογίες αυθεντικοποίησης.
  • Ψηφιακά πιστοποιητικά.
  • Ψηφιακή υπογραφή.
  • Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού.
 • Έλεγχος ευπαθειών
  • Εργαλεία και τεχνικές ελέγχου τρωτότητας.
 • Μέτρα και τεχνικές προστασίας
  • Βασικά χαρακτηριστικά των μέτρων ασφάλειας.
  • Τεχνολογίες περιμετρικής άμυνας και πολιτικές ασφάλειας.
  • Ιδιωτικά Εικονικά Δίκτυα.
  • Ιομορφικό λογισμικό.