Κίνδυνοι κοινωνικών δικτύων και e-mail

  • Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κοινωνικών δικτύων στην προστασία των εταιρικών δεδομένων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού.
  • Διάρκεια: 10 ώρες.
  • Απευθύνεται σε   όλους τους εργαζόμενους χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών επικοινωνίας καθώς και κοινωνικών δικτύων.
  • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό & βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Οφέλη: Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προστευονται επαρκώς χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογίες.