Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων

Ερευνητές της InnoSec μελετούν την ασφάλεια ασύρματων δικτύων αισθητήρων και συγκεκριμένα την ασφαλή επικοινωνία και επιτήρησή τους. Η έρευνα επεκτείνεται στην ασφάλεια της ερευνητικής περιοχής Internet of Things (IoT).