Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας

Το ερευνητικό τμήμα της InnoSec συμμετέχει σε έρευνα στην περιοχή της ασφάλειας ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health security), αναπτύσσοντας μοντέλα υποστήριξης της ιδιωτικότητας και ασφαλούς επικοινωνίας σε mobile και cloud περιβάλλοντα.