Ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων

Η ερευνητική ομάδα της InnoSec δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των δεδομένων μεγάλου όγκου, για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μοντέλων προσδιορισμού μεγάλης κλίμακας επιθέσεων, όπως DDoS ανάκλασης και ενίσχυσης (reflection / amplification), προηγμένες επίμονες απειλές (advanced persistent threats), κλπ. Αξιοποιεί τις τεχνικές επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων για πιο αποτελεσματική ασφάλεια.