Καριέρα στην InnoSec

Η InnoSec δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τόσο για το σκοπό παροχής υπηρεσιών, όσο και για διεξαγωγή έρευνας. Η InnoSec αναζητεί εξαιρετικούς επιστήμονες και ειδικούς, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στο το χώρο της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και που διαθέτουν σχετικές πιστοποιήσεις ή/και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info [at] innosec [dot] gr

Θέσεις εργασίας