Διερεύνηση περιστατικού παραβίασης ασφάλειας

Με την υπηρεσία αυτή εξειδικευμένοι μηχανικοί της InnoSec σε digital forensics, αναλαμβάνουν τη διερεύνηση περιστατικών παραβιάσεων ασφάλειας. Ο στόχος της είναι να διερευνήσει τι έγινε, ποιο το μέγεθος της ζημιάς και ποια ήταν ευπάθεια του συστήματος. Αν μπορεί να στοιχειοθετεί ευθύνη, αυτή θα τεκμηριωθεί για δικαστική χρήση και θα προτείνει μέτρα και μηχανισμούς προστασίας ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοια παραβίαση.

Στηρίζεται στη χρήση έγκυρων τεχνικών/μεθόδων προστασίας, συλλογής, αναγνώρισης, ανάλυσης, ερμηνείας, τεκμηρίωσης και παρουσίασης των παραγόμενων από ψηφιακές πηγές, αποδεικτικών στοιχείων, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση κατανόησης και αναπαράστασης των πραγματικών περιστατικών που προηγήθηκαν ενός συμβάντος ή στην πρόληψη ενεργειών που στρέφονται κατά πληροφοριακών συστημάτων

Το πλαίσιο και η μεθοδολογία εφαρμογής της υπηρεσίας φροντίζει να είναι συμβατή πάντα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού καθώς επίσης την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια των αποτελεσμάτων.

  • Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριώσει την ευθύνη για την παραβίαση, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για νομικές διεκδικήσεις.
  • Ενισχύει την προστασία δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών με μέτρα έναντι ευπαθειών που προκάλεσαν την παραβίαση δεν είχαν καταγραφεί και αντιμετωπισθεί.
  • Εκπαιδεύει και προτείνει την εφαρμογή μέτρων ετοιμότητας για την διερεύνηση πιθανών άλλων μελλοντικών παραβιάσεων.
Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων του, τον όγκο των δεδομένων, το μέγεθός του και την οργανωτική του δομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.