Εκπαίδευση

H InnoSec παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, σε φορείς και επιχειρήσεις, στις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών.
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
  • Ασφάλεια web συστημάτων.
  • Ασφάλεια web υπηρεσιών.
  • Κίνδυνοι κοινωνικών δικτύων και e-mail.
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια διαδικτυακών υποδομών και υπηρεσιών.
  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας.

Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το επίπεδο της εκπαίδευσης και το πλήθος των εκπαιδευόμενων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.