Συμβουλευτική ασφάλειας

H InnoSec παρέχει στους πελάτες της ένα οργανωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ασφάλειας που περιλαμβάνει:

 • Την ένταξη της ασφάλειας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του οργανισμού (business plan).
 • Την αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών και μεθοδολογιών ασφάλειας:
  • Σχέδιο ασφάλειας
  • Πολιτική ασφάλειας
 • Το σχεδιασμό ασφαλών υπηρεσιών.
 • Την προετοιμασία του οργανισμού στην απόκτηση πιστοποιήσεων ασφάλειας:
  • ISO 27001
  • PCI DSS
  • Cloud Controls Matrix
 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης των προκλήσεων ασφάλειας που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.
 • Εξοικονόμηση πόρων με το σωστό σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων προστασίας.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πιστοποίησης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
 • Προστασία του κύρους του οργανισμού.
Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων του, τον όγκο των δεδομένων, το μέγεθός του και την οργανωτική του δομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.