Πελάτες

Η InnoSec, ως εταιρία που εξειδικεύεται στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής με σκοπό την πλήρη ικανοποίησή τους.

Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το πληροφοριακό σύστημα των πελατών μας και να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες απειλές του κυβερνοχώρου.

Η InnoSec μέχρι στιγμής έχει εντάξει στο πελατολόγιο της μικρομεσαίους δημόσιους οργανισμούς και εταιρίες παρέχοντας τους μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων.

Μικρομεσαίοι δημόσιοι οργανισμοί

Εγκατάσταση μηχανισμών ασφάλειας (Active+ Security Management), έλεγχος τρωτότητας, έλεγχος εφαρμογών και υπηρεσιών, συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.

Εταιρίες

Εγκατάσταση μηχανισμών ασφάλειας (π.χ. Active+ Security Management, Active+ Firewall, Sophos), έλεγχος τρωτότητας, έλεγχος εφαρμογών και υπηρεσιών, συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας.