Έλεγχος εφαρμογών και υπηρεσιών

Ο έλεγχος εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών αφορά τους οργανισμούς που αναπτύσσουν ή προμηθεύονται από εξωτερικούς συνεργάτες εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί ασφάλειας της InnoSec ελέγχουν τον κώδικα της εφαρμογής (code analysis) για την ανακάλυψη κενών ασφαλείας (security flaws). Επιπλέον ελέγχονται διαδικτυακές υπηρεσίες για τον προσδιορισμό ευπαθειών (vulnerabilities).

Ο στόχος είναι πριν τεθεί μια εφαρμογή ή υπηρεσία σε παραγωγική λειτουργία να είναι απαλλαγμένη ευπαθειών και αδυναμιών και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της να αναπτυχθεί μία διαδικασία ασφαλούς συντήρησης και διαχείρισης του κύκλου ζωής της.

Στηρίζεται στη χρήση έγκυρων τεχνικών/μεθόδων για την ανάλυση κώδικα καθώς και τον προσδιορισμό ευπαθειών βασιζόμενες στις συστάσεις έγκυρων οργανισμών.

Το πλαίσιο και η μεθοδολογία εφαρμογής της υπηρεσίας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθώς επίσης την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια των αποτελεσμάτων.

  • Εξασφάλιση του κύρους των οργανισμών που αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν εφαρμογές ή διαδικτυακές υπηρεσίες.
  • Προστασία από επιθέσεις σε εφαρμογές και υπηρεσίες με αναμενόμενη μείωση των συνεπειών τους (οικονομική ζημιά, νομική εμπλοκή, φήμη οργανισμού κλπ).
  • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης συντήρησης και κύκλου ζωής εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών
Η InnoSec έχει ως βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητά τους. Επιπλέον, η κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών προκύπτει μετά από την αξιολόγηση κάθε οργανισμού ξεχωριστά, σύμφωνα με το εύρος των πληροφοριακών συστημάτων του, τον όγκο των δεδομένων, το μέγεθός του και την οργανωτική του δομή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε μια κοστολόγηση – προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού σας.